เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์ HOME420 จัดทำขึ้นโดย บริษัท โฮม สี่สองศูนย์ จำกัด ที่ได้หยิบยก ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกกัญชา จากที่ต่างๆ มารวมใว้ ทั้งความรู้ และเทคนิคต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล